BHP dla Taksówkarza

Program szkolenia BHP taksówkarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla taksówkarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w branży taksówkarskiej:

 • zagrożenia chemiczne i biologiczne w pracy taksówkarza- paliwo, smary, środki pielęgnacji nadwozia i tapicerki, elektrolit akumulatora
 • czynniki ergonomiczne i związane z organizacją pracy taksówkarza - przeciążenie układu ruchu i narządu wzroku
 • czynniki psychospołeczne w pracy taksówkarza związane z bezpieczeństwem na drodze: sprawność taksówkarza, psychiczne i fizyczne zmęczenie taksówkarza, agresja w ruchu drogowym
 • temperatura, hałas, drgania, oświetlenie – dlaczego muszą być brane pod uwagę w pracy taksówkarza?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP korporacji taksówkarskiej – nieodpowiednie zabezpieczenie przed zagrożeniami, niesprawny technicznie samochód, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy taksówkarza
 • inne zagadnienia BHP branży taksówkarskiej
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego taksówkarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Zagrożenia taksówkarzy wynikające z rozboju - Napad rabunkowy, pobicie, porwanie, uprowadzenie, agresywne zwierzęta, nieprzewidywalne zachowania klientów, pijani klienci. Postrzały, rany cięte i kąsane, rany od urazy mechanicznych. Ciężkie uszkodzenia ciała, śmierć. - Zachowanie szczególnej ostrożności - obserwacja klientów w taksówce. Stosowanie procedur ciągłego kontaktu taksówkarza z bazą. Stosowanie ukrytych przycisków alarmowych. Postępowanie zgodnie z instrukcjami i wytycznymi bezpieczeństwa firmy. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie układu mięśniowo-kostnego taksówkarza - Niewygodna pozycja podczas jazdy. Choroby kręgosłupa i na-rządu ruchu - Zapewnienie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy taksówkarza. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zmienny mikroklimat - Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato), wysoka temperatura. Problemy zdrowotne górnych dróg oddechowych - Prawidłowe ustawianie temperatury wewnętrznej w stosunku do temperatury na zewnątrz taksówki. Odpowiedni strój taksówkarza. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Wypadek drogowy - Zbyt szybka i nieuważna jazda, brawura, lekceważenie niebezpieczeństwa, złe warunki drogowe, śliska nawierzchnia, silny wiatr, niesprawna taksówka, zmęczenie taksówkarza, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Obrażenia różne do zgonu włącznie - Rozważna jazda, przemyślane zachowanie dostosowane do warunków drogowych, samopoczucia i sytuacji na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, kontrola sprawności taksówki regularna obsługa codzienna i przeglądy diagnostyczne. Wypoczęty taksówkarz. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Stres - Zbyt duże wymagania w stosunku do możliwości kierowcy. Praca w nocy i w godzinach nadliczbowych. Pośpiech. Choroby ogólnoustrojowe. Nerwice - Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych taksówkarza. Przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy. Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń. Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP taksówkarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP taksówkarza przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy taksówkarz powinien:
  1. Posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia.
  2. Posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz licencję taksówkarza.
  3. Sprawdzić wyposażenie pojazdu w trójkąt, gaśnicę i apteczkę samochodową.
  4. .....
 2. Taksówkarz w czasie pracy powinien:
  1. Bezwzględne przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.
  2. Dokładnie wysłuchać klienta zanim ruszy w trasę.
  3. Być dobrze zorientowanym w topografii terenu.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy taksówkarz powinien:
  1. Skontaktować się z bazą taksówek.
  2. Zamknąć pojazd oraz zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem osób postronnych.
  3. Upewnić się, że pozostawiony pojazd nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.
  4.  
  5. .....
 4. Taksówkarzowi nie wolno:
  1. Korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego, chyba że posiada urządzenie głośno mówiące.
  2. Pracować w przypadku nadmiernego zmęczenia lub niedyspozycji.
  3. Prowadzić pojazdu w stanie nietrzeźwym.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!