Oznakowanie

Miejsc pracy znakami i barwami bezpieczeństwa pozwala informować pracowników o występujących zagrożeniach
Zgodnie z prawem w zakładzie pracy powinno się stosować:
  • stałe znaki bezpieczeństwa (np. zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne),
  • tymczasowe znaki bezpieczeństwa (np. sygnalizowanie niebezpieczeństwa, kierowanie ludźmi wykonującymi niebezpieczne czynności).

Korzyści ze współpracy:

  • Wskazówki w zakresie doboru znaków i barw bezpieczeństwa
  • Poprawne oznakowanie obiektów i budynków
  • Wzrost bezpieczeństwa dla pracowników na stanowiskach pracy
  • Ograniczenie liczby i kosztów wypadków
  • Spełnienie wymogów PIP, SANEPID
Usługa dostępna w ramach stałego nadzoru >>>

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!