Ocena ryzyka zawodowego

Pozwala podjąć działania mające na celu zapobieganie chorobom i wypadkom wywołanym przez zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy.
Dokumentowanie ryzyka zawodowego i informowanie o nim pracowników to obowiązek każdego pracodawcy.
Ocenę ryzyka zawodowego należy opracowywać:
  • dla nowych i obecnych stanowisk pracy
  • po zmianie organizacji pracy
  • po zmianie procesów technologicznych
  • po zmianie środków ochronnych
  • w przypadku ciężkiego lub zbiorowego wypadku

Korzyści ze współpracy:

  • Darmowy audyt stanowiska pracy
  • Dokumentacja oceny ryzyka opracowana pod konkretne środowisko pracy
  • Wnioski i zalecenia poprawiające bezpieczeństwo pracy 
  • Ograniczenie liczby wypadków i chorób wśród pracowników
  • Dokumenty BHP zgodne z wytycznymi PIP, SANEPID
Usługa dostępna w ramach stałego nadzoru lub obsługi >>>

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!