BHP dla Kuriera

Program szkolenia BHP kuriera

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla kurierów uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w firmach kurierskich:

 • obciążenie fizyczne -nadmierny wysiłek fizyczny w pracy kurieraNormy transportu ręcznego. Czym powinien wspomagać się kurier w przypadku doręczania paczek o wadze powyżej 30 kg?
 • podnoszenie i przemieszczanie paczek/towarów o nieprzewidywalnym rozmiarze i kształcie
 • kwestie bezpiecznej organizacji pracy kuriera, praca pod presją w związku z nagłymi zmianami - polecenia w trasie
 • stres zagrożeniem na stanowisku pracy kuriera - wpływ na organizm człowieka i bezpieczeństwo w pracy. Jak sobie z nim radzić?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w firmie kurierskiej – zła organizacja pracy, niesprawne technicznie auta kurierskie, nieprzestrzeganie norm transportu, niesprawne ogrzewanie w kabinie kierowcy, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w firmie kurierskiej
 • inne zagadnienia BHP firm kurierskich
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego kurier

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Wibracja ogólna - Układ napędowy samochodu, nierówności nawierzchni drogi. Zaburzenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych kuriera - klatki piersiowej i jamy brzusznej, dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego - Dobry stan pojazdów kurierskich. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie układu mięśniowo – kostnego - Niewygodna pozycja podczas jazdy kuriera. Choroby kręgosłupa i narządu ruchu - Zapewnienie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy kurierów. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przygniecenie podczas naprawy koła, uderzenie - Niewłaściwe ustawienie samochodu – nie zabezpieczenie przed przesunięciem, nie zabezpieczenie podniesionego na podnośniku samochodu, nieprawidłowe zakładanie koła. Potłuczenia ogólne kończyn górnych i dolnych, rany różne, obrażenia wewnętrznych do zgonu włącznie - Zabezpieczenie pojazdu klinami oraz podstawkami przed przesunięciem i obsunięciem z podnośnika, prawidłowe ustawienie do wykonywania czynności, pełna koncentracja uwagi. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Wypadek drogowy - Zbyt szybka i nieuważna jazda, brawura, lekceważenie niebezpieczeństwa, złe warunki drogowe, śliska nawierzchnia, silny wiatr, niesprawny samochód, zmęczenie nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Obrażenia różne do zgonu włącznie - Rozważna jazda, przemyślane zachowanie dostosowane do warunków drogowych, samopoczucia kuriera i sytuacji na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kontrola sprawności samochodu kurierskiego obsługa codzienna i regularne przeglądy diagnostyczne. Kurier wypoczęty. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Stres - Zbyt duże wymagania w stosunku do możliwości kuriera. Praca w nocy i w godzinach nadliczbowych. Pośpiech. Choroby ogólnoustrojowe. Nerwice - Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych kuriera. Przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy. Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa kurierów. Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP kuriera

Fragment przykładowej instrukcji BHP kuriera przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy kurier powinien:
  1. Posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  2. Sprawdzić wyposażenie pojazdu w trójkąt, gaśnicę i apteczkę samochodową.
  3. Właściwe zabezpieczyć przewożony materiał przed przemieszczaniem się podczas jazdy.
  4. .....
 2. Kurier w czasie pracy powinien:
  1. Bezwzględne przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego, przepisów BHP i ppoż.
  2. Uwzględnić nie tylko kolejność adresów, ale również przesyłki terminowe wymagające wcześniejszego lub późniejszego doręczenia.
  3. Telefoniczną rozmowę z klientem prowadzić po zatrzymaniu auta w bezpiecznym miejscu.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy kurier powinien:
  1. Przekazać wyznaczonej osobie w bazie wszystkie dokumenty przesyłkowe.
  2. Zamknąć pojazd oraz zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem osób postronnych..
  3. Upewnić się, że pozostawiony pojazd nie stworzy zagrożenia dla otoczenia.
  4. .....
 4. Kurierowi nie wolno:
  1. Prowadzić pojazdu w stanie nietrzeźwym.
  2. Korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego, chyba że posiada urządzenie głośno mówiące.
  3. Pracować w przypadku nadmiernego zmęczenia lub niedyspozycji.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!