BHP dla Cukiernika

Program szkolenia BHP cukiernika

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla cukierników uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w branży cukierniczej:

 • szkodliwe czynniki biologiczne w firmie cukierniczej: kropidlak biały, kropidlak czarny, pędzlak, rdza źdźbłowa, drożdże piekarnicze - droga przenoszenia i ochrona
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla cukiernika - pyły mączne w pomieszczeniach produkcji oraz pyły mineralne w kotłowni, natężenie hałasu, tlenek węgla w kotłowni – konieczność badań poziomu natężenia i stężenia
 • BHP cukiernika w kontakcie z maszynami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w cukiernictwie
 • mikroklimat gorący, transport ręczny, zapylenie pyłem mąki i obciążenia statyczne dla cukiernika
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w cukierni – brak zabezpieczeń przed zagrożeniami, niedostateczna czystość pomieszczeń, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży roboczej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w firmie cukierniczej
 • inne zagadnienia BHP cukierni
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego cukiernik

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Mikroklimat gorący - Praca w cukierni przy piecach, patelniach, kuchni. Omdlenia, udar cieplny - Odpowiednia odzież robocza cukierników, wentylacja cukierni, dostępne zimne napoje. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Mikroklimat zimny, duże zmiany temperatury - Przebywanie w chłodni po pobycie w pobliżu pieców. Przeziębienia - Odpowiednie ubranie dodatkowe, organizacja pracy minimalizująca przechodzenie cukierników pomiędzy miejscami o dużej różnicy temperatur. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Poparzenie termiczne - Gorące powierzchnie urządzeń: pieca, patelni, garnków, form, itp.), tłuszcz do smażenia. Poparzenia ciała - Sprawne urządzenia cukiernicze, osłony, przykrywki, przestrzeganie instrukcji BHP dla cukierni, stosowanie rękawic i fartuchów ochronnych, podwyższona uwaga. Średnia Wysoce prawdopodobne Duże (nie akceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Użytkowanie urządzeń cukierni pod napięciem elektrycznym Śmierć, porażenie - Przestrzeganie procedur i instrukcji stanowiskowych BHP dla cukierników. Duża Prawdopodobne Duża (nie akceptowalne)
Urazy i skaleczenia - Maszyny do krojenia i mieszania, noże do krojenia. Urazy rąk - Wzmożona uwaga cukiernika. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP cukiernika

Fragment przykładowej instrukcji BHP cukiernika przedstawiamy poniżej

 1. Przed rozpoczęciem pracy cukiernik powinien:
  1. Posiadać wymagane dla danego stanowiska lekarskie badania profilaktyczne potwierdzające stan zdrowia.
  2. Odbyć niezbędne szkolenia bhp i ppoż
  3. Zdjąć z rąk biżuterię i zegarek.
  4. .....
 2. Cukiernik w czasie pracy powinien:
  1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami i normami technologicznymi.
  2. Przestrzegać zasad higieny osobistej zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami.
  3. Przestrzegać uwag bezpośredniego przełożonego.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy cukiernik powinien:
  1. Wszystkie urządzenia odłączyć spod napięcia a następnie je oczyść.
  2. Uporządkować stanowisko pracy.
  3. Odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, surowce, półprodukty i produkty.
  4. .....
 4. Cukiernikowi nie wolno:
  1. Korzystać z uszkodzonego sprzętu.
  2. Być w stanie nietrzeźwym.
  3. Pracować bez ubrania roboczego.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!