BHP dla Krawca

Program szkolenia BHP krawca

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program kursu BHP dla krawca i krawcowej uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w zakładzie krawieckim:

 • czynniki mogące powodować wypadek w miejscu pracy krawca: ruchome elementy, ostre, wystające części maszyn do szycia, przeszycia palców rąk, gorące powierzchnie maszyn prasowalniczych, zgrzewarek, prąd elektryczny
 • wibracje miejscowe, hałas, złe oświetlenie – jak należy ograniczać ich wpływ na zdrowie krawca
 • czynniki chemiczne i pyły występujące na stanowisku krawca: substancje toksyczne pochodzące z tkanin naturalnych i syntetycznych oraz skór, pyły występujące podczas krojenia surowców (tkanina, skóra, trawa morska, gąbka, wkłady bawełniane)
 • czynniki biologiczne z jakimi krawiec może spotkać się w swojej pracy: mole oraz pleśń w składowanych materiałach
 • dlaczego prawidłowa ergonomia pracy konieczna jest w pracy krawca?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w zakładzie krawieckim – źle zorganizowane stanowiska pracy, brak wyposażenia w środki ochrony osobistej, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy krawca
 • inne zagadnienia BHP zakładu krawieckiego
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego krawiec

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Wibracje miejscowe - Maszyny szyjące. Zespół wibracyjny - Należy wykonywać systematyczne pomiary środowiska pracy, zwracając szczególną uwagę na drgania i wibracje. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Hałas - Duża ilości maszyn w hali produkcyjnej. Uszkodzenie słuchu - Należy stosować ochronniki słuchu. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)
Przeszycia palców rąk - Maszyny bez osłon i stopek. Zranienia palca, amputacja palca. Absencja w pracy Maszyny i urządzenia powinny być sprawne, powinny być poddawane systematycznym przeglądom oraz posiadać odpowiednie osłony. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Oświetlenie elektryczne - Wszelkie źródła światła elektrycznego na stanowisku pracy. Zmęczenia wzroku i choroby narządu wzroku - Odpowiednie oświetlenie miejscowe na stanowisku pracy. Pomiary natężenia oświetlenia. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne (nieakceptowalne)
Porażenie prądem - Wadliwie działający sprzęt elektryczny. Śmierć, kalectwo - Kontrolowanie sprawności sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej. Duża Prawdopodobne Duże - niedopuszczalne(nieakceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP krawca

Fragment przykładowej instrukcji BHP krawca i krawcowej przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy krawiec i krawcowa powinni:
  1. Posiadać odpowidnie wykształcenie lub przeszkolenie zawodowe.
  2. Odbyć szkolenie bhp i ppoż.
  3. Sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy w razie nieprawidłowości zgłosić usterki przełożonemu.
  4. .....
 2. Krawiec i krawcowa w czasie pracy powinien:
  1. Ściśle stosować się do zaleceń: instrukcji bhp oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
  2. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych.
  3. Prawidłowo dobierać igły i nici.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy krawcy powinni:
  1. Wyłączyć maszynę z zasilania.
  2. Dokładnie uporządkować stanowisko robocze.
  3. Zszyte materiały odłożyć na ustalone miejsce.
  4. .....
 4. Krawcom nie wolno:
  1. Palić i pić alkoholu na stanowisku pracy.
  2. Używać niesprawnych maszyny i narzędzi szwalniczych.
  3. Naprawiać maszyn we własnym zakresie.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!