BHP dla pracowników pralni

Program szkolenia BHP pracownika pralni

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla pracowników pralni uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w pralniach:

 • czynniki chemiczne, pyły i czynniki biologiczne w pralni: tetrachloroeten, rozpuszczalniki i inne środki stosowane do wywabiania plam, mydła, detergenty, wybielacze, enzymy zawarte w detergentach, mikroorganizmy chorobotwórcze
 • czynniki fizyczne na jakie narażony jest pracownik pralni: nadmierny hałas, wysoka temperatura i wilgotność powietrza
 • stosowanie bezpiecznych metod podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków przez pracownika pralni. Normy podnoszenia ładunków dla kobiet i mężczyzn
 • zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej dla pracownika pralni
 • jak ważna jest wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pralni?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pralniach – (brak środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, niesprawne wentylacje pomieszczeń, brak rozdziału odzieży wierzchniej od odzieży ochronnej, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP pracownika pralni
 • inne zagadnienia BHP branży pralniczej
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego pracownik pralni

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Czynniki chemiczne - alergeny - Środki do prania i czyszczenia odzieży stosowane w pralniach. Alergie skórne, podrażnienie oczu i układu oddechowego, astma - Stosowanie się do instrukcji, środki ochrony indywidualnej dla pracownika pralni. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Czynniki chemiczne - drażniące - Środki do prania i czyszczenia odzieży. Podrażnienie oczu i błon śluzowych, kaszel, bóle głowy - Właściwa wentylacja pomieszczeń pralni, stosowanie się do instrukcji, środki ochrony indywidualnej. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Hałas - Urządzenia pracujące w pralni. Zaburzenia uwagi, zmęczenie, ubytki słuchu - Izolacja wibroakustyczna urządzeń pralni oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników pralni. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Mikroklimat gorący - Urządzenia do obróbki cieplnej odzieży (pralnice, prasowalnice, magiel). Omdlenia, udar cieplny - Wentylacja pomieszczenia pralni. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Porażenie prądem elektrycznym - Instalacja elektryczna oraz urządzenia pralni zasilane prądem elektrycznym. Śmierć, porażenie - Sprawna instalacja elektryczna, właściwa obsługa urządzeń, uwaga. Duża Prawdopodobne Duża (nie akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP pracownika pralni

Fragment przykładowej instrukcji BHP pracownika pralni przedstawiamy poniżej:

 • Przed rozpoczęciem pracy pracownik pralni powinien:
  • Posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz ukończone 18 lat.
  • Odbyć szkolenie BHP, pierwszej pomocy i ppoż oraz badania lekarskie zezwalające do pracy na konkretnym stanowisku.
  • Sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych i w razie potrzeby zlecić uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń.
  • .....
 • Pracownik pralni w czasie pracy powinien:
  • Stosować rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi oraz używać kremy ochronne.
  • Koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych.
  • Stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy pracownik pralni powinien:
  • Dokładnie oczyścić stanowisko robocze a środki chemiczne odłożyć na miejsce specjalnie do tego przeznaczone.
  • Sprawdzić czy pozostawione stanowisko nie jest zagrożeniem dla otoczenia.
  • Odzież ochronną odłożyć do szafy z odzieżą roboczą.
  • .....
 • Pracownikowi pralni nie wolno:
  • Palić tytoniu na terenie pralni.
  • Zastawiać przejść i dróg między maszynami.
  • Spożywać posiłków na stanowisku pracy.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!