BHP dla Mechanika samochodowego

Program szkolenia BHP mechanika samochodowego

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla mechaników samochodowych uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w warsztatach samochodowych:

 • Czynniki chemiczne i pyły w pracy mechanika samochodowego: metale ciężkie, kleje, spaliny, ołów - jego pyły i pary, i inne.
 • Czynniki biologiczne występujące na stanowisku mechanika samochodowego – możliwość chorób zakaźnych.
 • Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy mechanika samochodowego.
 • Przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, które należy stosować w zakładach mechaniki samochodowej.
 • Omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w zakładach mechaniki samochodowej – (brak środków ochrony indywidualnej, brak przydziału odzieży roboczej, brak pomieszczeń sanitarnych, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w zakładach mechaniki samochodowej …)
 • Inne zagadnienia BHP dla mechanika samochodowego.
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego mechanik samochodowy

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Poparzenia dłoni mechanika samochodowego przy dotknięciu rozgrzanego silnika, układu wydechowego - Nieuwaga podczas regulacji silnika będącego w ruchu., naprawa układu wydechowego. Poparzenie dłoni powierzchnią o bardzo wysokiej temperaturze, zaczerwienienie skóry, obrzęk - Szczelnie dopięta odzież robocza, uważna obsługa i naprawa samochodów, postępowanie zgodne z przepisami i zasadami BHP dla warsztatu samochodowego. Stosowanie rękawic ochronnych. Średnia Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Porażenie prądem stałym przy obsłudze akumulatora i przewodów wysokiego napięcia - Niewłaściwe podłączenie akumulatora do prostownika, stosowanie wadliwych przewodów. Poparzenie skóry przy kontakcie z przewodami wysokiego napięcia - Stosowanie rękawic ochronnych. Stosowanie się do przepisów i zasad BHP przez mechanika samochodowego podczas obsługi akumulatora. Średnia Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zsunięcie się pojazdu z najazdu, podnośnika podczas naprawy - Naprawa, wymiana koła na niestabilnym gruncie, brak zabezpieczenia klinami, stosowanie podnośników uszkodzonych lub wykazujących nieprawidłową pracę, stosowanie niewłaściwych podstawek. Zgniecenie palców, dłoni, ramion, stóp, przygniecenie samochodem - Stosowanie prawidłowych zabezpieczeń, klinów, wykonywanie prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP, szkolenia BHP dla stanowiska mechanika samochodowego. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zatrucie spalinami - Naprawa samochodu w zamkniętej hali, bez odpowiedniej wentylacji, nieszczelna instalacja odprowadzająca spaliny. Zatrucia organizmu do zgonu włącznie - Odpowiednie przygotowanie zawodowe, odpowiednia wentylacja hali, sprawna instalacja odprowadzająca spaliny. Omówienie ozeny ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego. Duże Mało prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Poślizgnięcie, upadek i uderzenie w pomieszczeniach warsztatu samochodowego Upadki, urazy kończyn, kręgów szyjnych, złamania, zwichnięcia - Stosowanie nawierzchni ograniczającej poślizg, prawidłowe mocowanie wykładzin, używanie właściwych środków czyszczących, usuwanie na bieżąco rozlanych cieczy i wilgoci, Ograniczenie ilości przewodów oraz prawidłowe i rozmieszczenie i mocowanie, Prawidłowe rozmieszczenie wyposażenia warsztatu samochodowego, zachowanie przejść i dostępu do poszczególnych stanowisk, Ład i porządek na stanowiskach pracy, zachowanie uwagi podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych, schodach. Średnia Prawdopodobna Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP mechanika samochodowego

Fragment przykładowej instrukcji BHP mechanika samochodowego przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy mechanik samochodowy powinien:
  1. Posiadać ważne przeszkolenie BHP oraz PPOŻ.
  2. Posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ukończone 18 lat.
  3. Być ubrany w odzież roboczą ochronną.
  4. .....
 2. Mechanik samochodowy w czasie pracy powinien:
  1. Przy demontażu/montażu używać narzędzi specjalnie do tego przeznaczonych.
  2. Ciężkie zespoły samochodowe podnosić za pomocą specjalnych podnośników.
  3. Przy wymontowywaniu silnika samochodu wspomagać się podnośnikiem widłowym z przystosowanymi nasadkami do podnoszonego elementu.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy mechanik samochodowy powinien:
  1. Wyłączyć dopływ energii.
  2. Dokładnie posprzątać stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach do tego przeznaczonych.
  3. Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na miejcse do tego przeznaczone.
  4. .....
 4. Mechanikowi samochodowemu nie wolno:
  1. Używać niesprawnego podnośnika, czy dźwigu.
  2. Uruchamiać silnika samochodu bez upewnienia się czy nie stworzy to zagrożeń.
  3. Przedłużać kluczy za pomocą innego klucza czy też rury.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!