Poradnik - Ocena ryzyka zawodowego


Oceny ryzyka zawodowego informacje ogólne

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub w sposobie wykonywania pracy.

Cele oceny ryzyka zawodowego

 • Sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe.
 • Wykazanie, zarówno pracownikom jak i pracodawcy, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano środki zmniejszające uciążliwości i zagrożenia występujące w środowisku pracy.
 • Dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy.

Najważniejsze czynności oceny ryzyka zawodowego

 • zebranie informacji i identyfikacja zagrożeń
 • poinformowanie pracowników o występujących zagrożeniach
 • oszacowanie ryzyka zawodowego
 • ocena dopuszczalności ryzyka
 • zaplanowanie działań korygujących lub zapobiegawczych
 • realizacja zaplanowanych działań
 • okresowa kontrola ryzyka

Szacowanie ryzyka zawodowego

PN-N-18002/2000 szacowanie ryzyka zawodowego, wykonuje się w skali trójstopniowej jako:

 • ryzyko małe – dopuszczalne - konieczne jest zapewnienie tego, że ryzyko zawodowe pozostanie co najwyżej na tym samym poziomie
 • ryzyko średnie – dopuszczalne - zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego
 • ryzyko duże – niedopuszczalne - jeżeli wysokie ryzyko jest związane z pracą już wykonywaną, a działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie indywidualnych środków ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia zagrożeń do poziomu akceptowalnego
Ciężkość następstw
Stopień prawdopodobieństwa
Mała Średnia Duża
Mało prawdopodobne Ryzyko Małe Ryzyko Małe Ryzyko Średnie
Prawdopodobne Ryzyko Małe Ryzyko Średnie Ryzyko Duże
Wysoce prawdopodobne Ryzyko Średnie Ryzyko Duże Ryzyko Duże

Przy szacowaniu ryzyka przyjmuje się podane poniżej kryteria prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia:

 • mało prawdopodobne - to następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całej aktywności zawodowej pracownika
 • prawdopodobne - to te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika
 • wysoce prawdopodobne - to te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika

Ciężkość szkodliwych następstw:

 • mała - urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy
 • średnia - urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające się dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji
 • duża - urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Okresowo i zawsze, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w sytuacjach:

 • przy tworzeniu nowych miejsc pracy
 • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych)
 • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych

BHP-NOS oferuje usługę oceny ryzyka zawodowego w 2 wariantach:


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług i szkoleń BHP.

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!