BHP dla Przedstawiciela handlowego

Program szkolenia BHP przedstawiciela handlowego

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla przedstawicieli handlowych uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w biurze i w drodze do klienta:

 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym: potencjalne skutki zdrowotne dla przedstawiciela handlowego pracującego na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku pracy z monitorem ekranowym: odległość między stanowiskami pracy, komputerem a pracownikiem
 • ryzyko zawodowe na stanowisku przedstawiciela handlowego i sposób jego ograniczania: znajomość obowiązujących instrukcji, procedur, regulaminu pracy, normatywów dźwigania dla mężczyzn, kobiet, młodocianych; korzystanie z drabinek, schodków do sięgania po materiały z górnych półek regałów, sposób składowania dokumentacji
 • porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo przedstawiciela handlowego oraz wymagania dotyczące przestrzeni stanowiska pracy
 • ergonomia pracy przedstawiciela handlowego w biurze i podczas jazdy samochodem do klienta, stres związany z wykonywanym zawodem, agresja ze strony niezadowolonych klientów
 • hałas, oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja w środowisku pracy przedstawiciela handlowego
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP i PIS w pracy przedstawiciela handlowego – złe oświetlenie i wentylacja, nieprawidłowe stanowisko pracy, niedostateczna czystość pomieszczeń w tym pomieszczeń sanitarnych, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w biurze
 • inne zagadnienia BHP przedstawicieli handlowych
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego przedstawiciel handlowy

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Wypadek drogowy - Zbyt szybka i nieuważna jazda, brawura, lekceważenie niebezpieczeństwa, złe warunki drogowe, śliska nawierzchnia, silny wiatr, niesprawny samochód, zmęczenie przedstawiciela handlowego, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Obrażenia różne do zgonu włącznie - Rozważna jazda, przemyślane zachowanie dostosowane do warunków drogowych, samopoczucia i sytuacji na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, kontrola sprawności samochodu regularna obsługa codzienna i przeglądy diagnostyczne. Przedstawiciel handlowy wypoczęty. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przygniecenie podczas naprawy koła - Niewłaściwe ustawienie samochodu – nie zabezpieczenie przed przesunięciem, nie zabezpieczenie podniesionego na podnośniku samochodu, nieprawidłowe zakładanie koła. Potłuczenia ogólne kończyn górnych i dolnych, rany różne, obrażenia wewnętrzne do zgonu włącznie - Zabezpieczenie klinami oraz podstawkami przed przesunięciem i obsunięciem z podnośnika, prawidłowe ustawienie do wykonywania czynności, pełna koncentracja uwagi. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przeciążenie układu mięśniowo-kostnego - Niewygodna pozycja podczas jazdy. Choroby kręgosłupa i narządu ruchu - Zapewnienie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy przedstawiciela handlowego. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Stres - Zbyt duże wymagania w stosunku do możliwości przedstawiciel handlowego. Praca w nocy i w godzinach nadliczbowych. Pośpiech. Choroby ogólnoustrojowe. Nerwice - Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych pracownika. Przestrzeganie norm dotyczących czasu pracy. Doskonalenie metod instruktażu i szkoleń dla przedstawicieli handlowych. Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zmienny mikroklimat - Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato), wysoka temperatura. Problemy zdrowotne przedstawicieli handlowych - Prawidłowe ustawianie temperatury wewnętrznej w stosunku do temperatury na zewnątrz samochodu. Odpowiedni strój. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP przedstawiciela handlowego

Fragment przykładowej instrukcji BHP przedstawiciela handlowego przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy przedstawiciel handlowy powinien:
  1. Posiadać ważne szkolenie z zakresu BHP oraz wymagane badania lekarskie, bez przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku pracy.
  2. Posiadać prawo jazdy kategorii B.
  3. Sprawdzić wyposażenie pojazdu w trójkąt, gaśnicę i apteczkę samochodową.
  4. .....
 2. Przedstawiciel handlowy w czasie pracy powinien:
  1. Pamiętać o wskazówkach przełożonego i przyjętym harmonogramie zadań.
  2. W czasie wyjazdów samochodem stosować się do instrukcji dotyczącej bezpiecznej podróży i szczegółowych wymagań Kodeksu Drogowego.
  3. Zachować wysoką kulturę osobistą.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy przedstawiciel handlowy powinien:
  1. Jeśli jest w biurze, uporządkować swoje stanowisko pracy.
  2. Jeśli jest w biurze wyłącz urządzenia elektryczne i pozamykać okna.
  3. Samochód służbowy zaparkować w dozwolonym przepisami miejscu i zabezpieczyć przed kradzieżą.
  4. .....
 4. Przedstawicielowi handlowemu nie wolno:
  1. Prowadzić pojazdu w stanie nietrzeźwym.
  2. Korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego, chyba że posiada urządzenie głośno mówiące.
  3. Zachowywać się agresywnie wobec klientów.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!