BHP dla Kierowcy

Program szkolenia BHP kierowcy

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla kierowców uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w firmach transportowych:

 • czynniki psychospołeczne w pracy kierowcy związane z bezpieczeństwem na drodze: sprawność kierowcy, psychiczne i fizyczne zmęczenie kierowcy, agresja w ruchu drogowym.
 • czynniki ergonomiczne i związane z organizacją pracy kierowcy - przeciążenie układu ruchu i narządu wzroku
 • zagrożenia chemiczne i biologiczne w pracy kierowcy - paliwo, smary, środki pielęgnacji nadwozia i tapicerki, elektrolit akumulatora
 • czas pracy kierowcy: odpoczynek i ewidencjonowanie czasu pracy dokumentacją techniczno-eksploatacyjną obsługiwanego pojazdu
 • temperatura, hałas, drgania, oświetlenie – dlaczego muszą być brane pod uwagę w pracy kierowcy?
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP w pracy kierowcy – brak udokumentowanego ewidencjonowania czasu pracy kierowcy, nieodpowiednie zabezpieczenie przed zagrożeniami, niesprawny technicznie samochód, brak ważnych badań pracowników lub dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w pracy kierowcy
 • inne zagadnienia BHP w transporcie
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego kierowca

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Wypadek drogowy - Zbyt szybka i nieuważna jazda kierowcy, brawura, lekceważenie niebezpieczeństwa, złe warunki drogowe, śliska nawierzchnia, silny wiatr, niesprawny samochód, zmęczenie kierowcy, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Obrażenia różne do zgonu włącznie - Rozważna jazda, przemyślane zachowanie dostosowane do warunków drogowych, samopoczucia i sytuacji na drodze. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowcę, kontrola sprawności samochodu codzienna obsługa i regularne przeglądy diagnostyczne. Kierowca wypoczęty. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Przygniecenie kierowcy podczas naprawy koła - Niewłaściwe ustawienie samochodu – nie zabezpieczenie przed przesunięciem, nie zabezpieczenie podniesionego na podnośniku samochodu, nieprawidłowe zakładanie koła. Potłuczenia ogólne kończyn górnych i dolnych, rany różne, obrażenia wewnętrznych do zgonu włącznie - Zabezpieczenie klinami oraz podstawkami przed przesunięciem i obsunięciem z podnośnika, prawidłowe ustawienie do wykonywania czynności, pełna koncentracja uwagi kierowcy. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Niekontrolowany ruch naczepy lub przyczepy - Ciągnik siodłowy z naczepą ustawiony w miejscu załadunku lub rozładunku. Przygniecenia, zmiażdżenia, złamania, niebezpieczne obrażenia organów wewnętrznych, śmierć - Przestrzeganie procedur i instrukcji BHP dla kierowców w czasie prac załadunkowych i rozładunkowych. Po zatrzymaniu pojazdu w miejscu załadunku lub rozładunku, należy tak unieruchomić pojazd, aby nie nastąpiło jego przemieszczenie się podczas operacji załadunku lub rozładunku. Zabezpieczenie klinami ułożonymi pod kołami pojazdu. Właściwe oświetlenie ramp przeładunkowych i pól załadunkowych. Działania ograniczające pośpiech kierowcy. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Przeciążenie układu mięśniowo-kostnego - Niewygodna pozycja podczas jazdy. Wielogodzinna praca kierowcy w jednej pozycji. Choroby kręgosłupa i narządu ruchu - Zapewnienie ergonomicznych i bezpiecznych warunków pracy kierowcy. Ćwiczenia relaksacyjnei rozciągające podczas postojów. Średnia Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)
Zmienny mikroklimat - Zmienne warunki atmosferyczne (zima, lato), wysoka temperatura w kabinie kierowcy. Problemy zdrowotne górnych dróg oddechowych - Prawidłowe ustawianie temperatury wewnętrznej w stosunku do temperatury na zewnątrz samochodu. Odpowiedni strój kierowcy. Średnie Prawdopodobne Średnie (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP kierowcy

Fragment przykładowej instrukcji BHP kierowcy przedstawiamy poniżej:

 1. Przed rozpoczęciem pracy kierowca powinien:
  1. Posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
  2. Sprawdzić wyposażenie pojazdu w trójkąt, gaśnicę i apteczkę samochodową.
  3. Właściwe zabezpieczyć przewożony materiał przed przemieszczaniem się podczas jazdy.
  4. .....
 2. Kierowca w czasie pracy powinien:
  1. Bezwzględne przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego, przepisów BHP i ppoż.
  2. Odnotowywać uwagi w karcie drogowej o zaistniałych i nieprzewidzianych okolicznościach w czasie pracy poza zakładem pracy.
  3. Dążyć do wykorzystania powierzonego środka transportowego poprzez wykorzystanie ładowności pojazdu zgodnie z normą przebiegu oraz czasu pracy.
  4. .....
 3. Po zakończeniu pracy kierowca powinien:
  1. Zamknąć pojazd oraz zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem osób postronnych.
  2. Upewnić się, że pozostawiony pojazd lub ładunek na nim nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.
  3. Przekazać odpowiednią dokumentację przełożonemu.
  4. .....
 4. Kierowcy nie wolno:
  1. Prowadzić pojazdu w stanie nietrzeźwym.
  2. Korzystać podczas jazdy z telefonu komórkowego, chyba że posiada urządzenie głośno mówiące.
  3. Pracować w przypadku nadmiernego zmęczenia lub niedyspozycji.
  4. .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!