BHP dla Stolarza

Program szkolenia BHP stolarza

Obejmuje zagadnienia:

 • ogólne, czyli prawne, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe
 • specyficzne, czyli zagrożenia na stanowisku pracy

Przykładowy program szkolenia BHP dla stolarzy uwzględniający specyfikę stanowisk pracy w stolarniach:

 • czynniki mogące powodować wypadki w trakcie pracy stolarza: ostre narzędzia, zaprószenia oczu, ruchome, obracające się elementy maszyn, rozbryzgujące się w powietrzu substancje chemiczne (kleje, farby) oraz pyły obrabianych materiałów, prąd elektryczny
 • nadmierny hałas, zmienna temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach pracy stolarza
 • czynniki chemiczne i pyły na stanowisku stolarza: pył drewna, aerozole klejów i farb , żywice syntetyczne i aldehydy
 • czynniki biologiczne w pracy stolarza: mikroorganizmy chorobotwórcze, pleśnie, grzyby porosty i wątrobowce.
 • obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej i przydział odzieży roboczej na stanowisku stolarza
 • omówienie najczęstszych błędów i naruszeń stwierdzanych podczas kontroli PIP w stolarniach – brak środków ochrony indywidualnej, brak przydziału odzieży roboczej, brak widocznych instrukcji BHP, brak potwierdzeń przeprowadzenia szkoleń BHP, brak oceny ryzyka na stanowisku pracy i tym podobne uchybienia zasad BHP w stolarni
 • inne zagadnienia BHP stolarni
 

Proces szkolenia:

 • Identyfikacja stanowisk pracy w firmie
 • Przygotowanie programu szkolenia
 • Szkolenie pracowników
 • Wydanie dokumentacji szkoleniowej

Wybierając moje szkolenia:

 • Oszczędzasz czas - szkolisz pracowników w dogodnym dla siebie miejscu i terminie
 • Otrzymasz program szkoleń dopasowany do potrzeb Twojej firmy
 • Zyskasz gwarancję jakości szkolenia i konkurencyjnej ceny
 • Masz możliwość negocjacji ceny dla większych grup
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku szkoleń.

Ocena ryzyka zawodowego stolarz

Przyczyna zagrożenia Następstwo i profilaktyka zagrożenia Ciężkość następstw zagrożenia Prawdopodobieństwo zagrożenia Poziom ryzyka dla zagrożenia
Zapylenie w stolarni - Pył powstający w trakcie cięcia płyt. Pylica, zwapnienie płuc - Dbałość o czystość w stolarni – regularne usuwanie nagromadzonego kurzu. Kontrola sprawności wentylacji odciągowej. Przestrzeganie nakazu stosowania okularów ochronnych, maski filtrującej oraz odzieży i rękawic roboczych. Badania lekarskie. Przy uporczywie powracających alergiach – okresowe przeniesienie stolarza do innej pracy. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Czynniki o działaniu rakotwórczym - Pył drewna twardego (np. buk, dąb). Pylica, rak płuc - Kontrola sprawności wentylacji odciągowej. Przestrzeganie nakazu stosowania okularów ochronnych, maski filtrującej oraz odzieży i rękawic roboczych. Stosowanie przerw w pracy. Umożliwienie stolarzom umycie rąk i twarzy oraz przepłukanie jamy ustnej i gardła w trakcie przerwy. Regularne badania lekarskie, pod kątem chorób typowych dla stolarzy. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Kontakt z elementami w ruchu – uderzenie, pochwycenie, przecięcie - Tarcza piły, wirujące elementy napędowe pilarki, zwłaszcza w przypadku niestosowania popychaczy, praca z luźno opiętymi rękawami, nie zapiętymi połami. Urazy dłoni, ręki. Amputacje części lub całości dłoni lub ręki. - Przestrzeganie instrukcji obsługi pilarki. Kontrole stanu technicznego piły (zwrócenie uwagi na osłony). Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. Odzież właściwie zapięta. Zakaz wykonywania jakichkolwiek prac przy pile bez jej wyłączenia i zabezpieczenia. Ograniczanie pośpiechu. Zachowanie należytej ostrożności. Duża Prawdopodobne Duże (nieakceptowalne)
Hałas powyżej 80dB - Pracujące maszyny stolarskie (zwłaszcza w trakcie cięcia płyt na pilarce, ale także hałas maszyn znajdujących się na sąsiednich stanowiskach – szczególnie duży hałas powstaje w trakcie obróbki drewna przy użyciu strugarki).korzystanie ze zbyt małych mebli przeznaczonych dla dzieci, regularne siedzenie w skrzywionej lub pochylonej pozycji przez dłuższy czas. Brak koncentracji i uwagi, utrata słuchu - Kontrole stanu technicznego maszyn – regulowanie zauważonych luzów i smarowanie. Kontrola stanu technicznego odciągów miejscowych. Zastosowanie narzędzi tnących o obniżonej hałaśliwości. Zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy maszynami. Stosowanie ochronników słuchu. Prawidłowa organizacja prac – przerwy, przemienność prac (kierowanie pracownika do okresowych prac w miejscach o obniżonym poziomie hałasu). Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)
Upadek w wyniku potknięcia, poślizgnięcia w miejscu wykonywania pracy - Nierówne, śliskie, zapylone powierzchnie. Ubytki w podłodze (wyszczerbienia) na stanowisku pracy oraz w przejściach. Progi na ciągach komunikacyjnych. Bałagan na stanowisku pracy. Dojścia, przejścia w okresie zimowym – gołoledź, błoto. Skaleczenia, zadrapania, stłuczenia, złamania lub zwichnięcia kończyn. - Dobra organizacja pracy w stolarni, uwaga. Kontrole stanu posadzki – systematyczne naprawianie pojawiających się ubytków. Ład i porządek w miejscu wykonywania prac (sprzątanie pyłu i błota; piasek i sól do posypywania placu przed stolarnią w zimie). Stosowanie obuwia roboczego. Zachowanie należytej ostrożności. Działania ograniczające pośpiech. Średnia Mało prawdopodobne Małe (akceptowalne)

 

Etapy szacowania ryzyka zawodowego:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie zagrożeń i szacowanie ryzyka
 • Wskazanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
 • Udokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
 • Wydanie zaleceń i przekazanie kompletu dokumentacji

Zlecając opracowanie ryzyka zawodowego: 

 • Otrzymasz dokumentację opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Usuniesz uchybienia i zmniejszysz zagrożenia przed kontrolą PIP i SANEPID
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 


Ocenę ryzyka zawodowego wykonuję zgodnie ze standardami wymaganymi przez PIP i SANEPID
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku oceny ryzyka zawodowego.

Instrukcja BHP stolarza

Fragment przykładowej instrukcji BHP stolarza przedstawiamy poniżej

 • Przed rozpoczęciem pracy stolarz powinien:
  • Posiadać odpowiednie przyuczenie do zawodu oraz ukończone 18 lat.
  • Być przeszkolonym w zakresie: BHP, ppoż., pierwszej pomocy oraz do pracy na konkretnej maszynie.
  • Sprawdzić czy uruchomienie maszyny nie grozi wypadkom.
  • .....
 • Stolarz w czasie pracy powinien:
  • Być ubrany w obcisłą odzież roboczą z zapinanymi mankietami a na głowie mieć nakrycie.
  • Koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych.
  • Zachować szczególne środki bezpieczeństwa wobec siebie i innych współpracowników.
  • .....
 • Po zakończeniu pracy stolarz powinien:
  • Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania.
  • Sprawdzić czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stwarzają żadnych zagrożeń dla otoczenia.
  • .....
 • Stolarzowi nie wolno:
  • Pracować na niesprawnych lub uszkodzonych maszynach.
  • Zastawiać przejść i dróg między maszynami.
  • Być w stanie nietrzeźwości.
  • .....
 

Etapy opracowania instrukcji:

 • Przegląd stanowiska pracy
 • Określenie obowiązków pracownika
 • Zapoznanie z zagrożeniami na stanowisku pracy 
 • Opracowanie szczegółowej instrukcji bezpiecznego wykonania pracy
 • Przekazanie dokumentacji

Zlecając opracowanie instrukcji: 

 • Otrzymasz instrukcję opracowaną indywidualnie pod środowisko pracy
 • Poprawisz bezpieczeństwo swoich pracowników
 • Ograniczysz liczbę wypadków i chorób wśród pracowników
 • Masz możliwość negocjacji ceny przy zleceniu opracowania większej ilości dokumentów 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w poradniku BHP.
Instrukcje BHP wykonujemy zgodnie z wytycznymi Kodeksu Pracy oraz Instytutu CIOP.

Firma BHP-NOS oferuje usługi w dwóch wariantach:

Zapraszam do kontaktu ZAMÓW WYCENĘ

Pracuj bezpiecznie z BHP-NOS!