Warszawa Pruszków +48 604 84 60 00, Kłodzko +48 602 75 10 02
Zdaj test BHP i wygraj rabat – zobacz wszystkie promocje
Osoba kontaktowa.

Zadzwoń lub napisz i umów się

Warszawa

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Chełmońskiego 8
02-495 Warszawa Ursus
Mapka Więcej

Pruszków

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Obrońców Pokoju 28A
05-800 Pruszków
Mapka Więcej

Kłodzko

Stanisław Radzio
+48 602 751 002
+48 74 647 50 30
s.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Władysława Orkana 13
57-300 Kłodzko
Mapka Więcej

Poradnik akty prawne

Przepisy ogólne

 • Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
 • Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Środki ochrony indywidualnej

 • Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Czynniki szkodliwe dla zdrowia

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)
 • Rozp. Min. Pracy i Polityki Społ. z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1796)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Choroby zawodowe

 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Budynki i pomieszczenia

 • Ustawa z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625; zm. Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217)
 • Ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; zm. Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Inspekcje

 • Ustawa z 6.3.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399)
 • Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Kobiety i pracownicy młodociani

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107 poz. 724)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz.1092)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Kwalifikacje zawodowe i szkolenia

 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1189)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Maszyny, urządzenia

 • Rozp. Min. Gosp. z 20.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)
 • Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Materiały i substancje niebezpieczne

 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73)
 • Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Profilaktyczne napoje i posiłki

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Przepisy przeciwpożarowe

 • Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711)
 • Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Szkoły i pracówki publiczne

 • Rozp. Min. Edukacji Narod. z 11.3.1998 r. w sprawie przepisów BHP w szkołach wyższych (Dz.U. Nr 37, poz. 209)
 • Rozp. Min. Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Transport i magazynowanie

 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 10.5.2002 r. w sprawie BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 14.3.2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

BHP w różnych branżach

 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 6.9.1999 r. w sprawie BHP przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. Nr 75, poz. 846, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43 poz. 395)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego oraz Zdr. z 13.4.1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U. Nr 22, poz. 174)

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Firma BHP-NOS zaprasza do zapoznania się z ofertą naszych usług i szkoleń BHP.

Z nami pracujesz bezpiecznie!