Warszawa Pruszków +48 604 84 60 00, Kłodzko +48 602 75 10 02
Zdaj test BHP i wygraj rabat – zobacz wszystkie promocje
Osoba kontaktowa.

Zadzwoń lub napisz i umów się

Warszawa

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Chełmońskiego 8
02-495 Warszawa Ursus
Mapka Więcej

Pruszków

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Obrońców Pokoju 28A
05-800 Pruszków
Mapka Więcej

Kłodzko

Stanisław Radzio
+48 602 751 002
+48 74 647 50 30
s.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Władysława Orkana 13
57-300 Kłodzko
Mapka Więcej

Poradnik ocena ryzyka zawodowego

Oceny ryzyka zawodowego informacje ogólne

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub w sposobie wykonywania pracy.

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Cele oceny ryzyka zawodowego

 • Sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe.
 • Wykazanie, zarówno pracownikom jak i pracodawcy, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano środki zmniejszające uciążliwości i zagrożenia występujące w środowisku pracy.
 • Dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy.

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Najważniejsze czynności oceny ryzyka zawodowego

 • zebranie informacji i identyfikacja zagrożeń
 • poinformowanie pracowników o występujących zagrożeniach
 • oszacowanie ryzyka zawodowego
 • ocena dopuszczalności ryzyka
 • zaplanowanie działań korygujących lub zapobiegawczych
 • realizacja zaplanowanych działań
 • okresowa kontrola ryzyka

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Szacowanie ryzyka zawodowego

W PN-N-18002/2000 szacowanie ryzyka zawodowego, wykonuje się w skali trójstopniowej jako:

 • ryzyko małe – dopuszczalne - konieczne jest zapewnienie tego, że ryzyko zawodowe pozostanie co najwyżej na tym samym poziomie
 • ryzyko średnie – dopuszczalne - zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego
 • ryzyko duże – niedopuszczalne - jeżeli wysokie ryzyko jest związane z pracą już wykonywaną, a działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie indywidualnych środków ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia zagrożeń do poziomu akceptowalnego
Ciężkość następstw
Stopień prawdopodobieństwa
MałaŚredniaDuża
Mało prawdopodobneRyzyko MałeRyzyko MałeRyzyko Średnie
PrawdopodobneRyzyko MałeRyzyko ŚrednieRyzyko Duże
Wysoce prawdopodobneRyzyko ŚrednieRyzyko DużeRyzyko Duże

Przy szacowaniu ryzyka przyjmuje się podane poniżej kryteria prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia:

 • mało prawdopodobne - to następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całej aktywności zawodowej pracownika
 • prawdopodobne - to te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika
 • wysoce prawdopodobne - to te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika

Ciężkość szkodliwych następstw:

 • mała - urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy
 • średnia - urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające się dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji
 • duża - urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Okresowo i zawsze, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w sytuacjach:

 • przy tworzeniu nowych miejsc pracy
 • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych)
 • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Firma BHP-NOS oferuje usługę oceny ryzyka zawodowego (ORZ) w 2 wariantach:

 • jako jednorazowa usługa oceny zyzyka zawodowego wykonywana na zlecenie Klienta
 • oraz w ramach stałej umowy nadzoru BHP

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami oraz cennikami szkoleń i usług BHP.

Z nami pracujesz bezpiecznie!