Warszawa Pruszków +48 604 84 60 00, Kłodzko +48 602 75 10 02
Zdaj test BHP i wygraj rabat – zobacz wszystkie promocje
Osoba kontaktowa.

Zadzwoń lub napisz i umów się

Warszawa

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Chełmońskiego 8
02-495 Warszawa Ursus
Mapka Więcej

Pruszków

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Obrońców Pokoju 28A
05-800 Pruszków
Mapka Więcej

Kłodzko

Stanisław Radzio
+48 602 751 002
+48 74 647 50 30
s.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Władysława Orkana 13
57-300 Kłodzko
Mapka Więcej

Poradnik kalendarium BHP

Nowa działalność gospodarcza

Adresat, informacji właściwy dla miejsca działatności:
 • Wojewódzki inspektor pracy - PIP
 • Wojewódzki inspektor sanitarny - PIS
Częstotliwość i termin informowania
 • do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności
 • po każdej zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
Nazwa dokumentu i opis informacji Zawiadomienie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Sprawozdanie z warunkach pracy

Adresat, informacji Wojewódzki urząd statystyczny, na którego terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy
Częstotliwość i termin informowania do 15 stycznia każdego roku
Nazwa dokumentu i opis informacji Druk Z-10 - Sprawozdanie o warunkach pracy

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Szkolenia BHP

Adresat, informacji Pracodawca – akta osobowe pracownika. Sprawdzane podczas kontroli PIP i PIS
Częstotliwość i termin informowania
Nazwa dokumentu i opis informacji
 • Karta szkolenia wstępnego BHP zawierająca potwierdzenie odbycia instruktazu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Badania profilaktyczne

Adresat, informacji Pracodawca – akta osobowe pracownika. Sprawdzane podczas kontroli PIP i PIS
Częstotliwość i termin informowania W zależności od rodzaju czynników niebezpiecznych i szkodliwych na stanowisku pracy oraz na podstawie wyników badań medycyny pracy podczas badańia: wstępnego, okresowego, kontrolnego, dodatkowego)
Nazwa dokumentu i opis informacji Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Czynniki szkodliwe (rakotwórcze i mutagenne)

Adresat, informacji
 • Wojewódzki inspektor sanitarny - PIS
 • Wojewódzki inspektor pracy - PIP
Częstotliwość i termin informowania
 • Informacje z rejestru czynników rakotwórczych pracodawca przekazuje na druku Informacja o czynnikach rakotwórczych niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie do dnia 31 stycznia
 • Pracodawca przechowuje w archiwum przez 40 lat
Nazwa dokumentu i opis informacji
 • Rejestr czynników rakotwórczych druk: Informacja o czynnikach rakotwórczych
 • Karty czynników rakotwórczych
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Pomiary czynników szkodliwych

Adresat, informacji
 • Wojewódzki inspektor sanitarny - PIS
 • Pracodawca
Częstotliwość i termin informowania
 • Wyniki badań i pomiarów przechowuje pracodawca przez 3 lata
 • Rejestr wykonanych badań i pomiarów przechowuje pracodawca przez okres 40 lat
 • Rejestr wykonanych badań i pomiarów przekazuje się niezwłocznie do PIS w przypadku likwidacji zakładu pracy
 • Karty pomiarów czynników szkodliwych przechowuje pracodawca przez okres 40 lat
 • Karty pomiarów czynników szkodliwych przekazuje się niezwłocznie do PIS w przypadku likwidacji zakładu pracy
Nazwa dokumentu i opis informacji
 • Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • Rejestr wykonanych badań i pomiarów
 • Karty pomiarów czynników szkodliwych

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Niebezpieczne substancje chemiczne

Adresat, informacji Pracodawca. Sprawdzane podczas kontroli PIP i PIS
Częstotliwość i termin informowania
Nazwa dokumentu i opis informacji
 • Karty charakterystyk substancji lub preparatów niebezpiecznych
 • Karty charakterystyk preparatu nie zaklasyfikowanego jako niebezpieczny, który jednak zawiera, co najmniej jedną substancję stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska
 • Spis posiadanych substancji lub preparatów niebezpiecznych

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Choroby zawodowe

Adresat, informacji
 • Wojewódzki inspektor sanitarny - PIS
 • Wojewódzki inspektor pracy - PIP
 • Pracodawca
 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Częstotliwość i termin informowania
 • zgłoszenie pracownika u obecnego lub byłego pracodawcy, w okresie zatrudnienia podczas, którego dochodziło do narażenia. Zgodnie z terminem określonym w wykazie chorób zawodowych
 • po ustaleniu uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową pracownika
Nazwa dokumentu i opis informacji
 • Rejestr podejżeń o choroby zawodowe
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Formularz zgłoszenia chorób zawodowych
 • Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Wypadki przy pracy

Adresat, informacji
 • Wojewódzki inspektor pracy - PIP – gdy protokół dotyczy wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego
 • Pracodawca - poszkodowanemu lub rodzinie zmarłego pracownika
 • Wojewódzki urząd statystyczny - na terenie którego, znajduje się siedziba pracodawcy
Częstotliwość i termin informowania
 • Pracodawca przechowuje protokół powypadkowy w archiwum przez 10 lat
 • Pracodawca sporządza statystyczną kartę wypadku w 2 egzemplarzach i składa ją do WUS - do 15 dni roboczych następnego miesiąca, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy - bez części II, - do 6 miesiący od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego - dołącza część II. Drugi egzemplarz statystycznej karty wypadku pracodawca przechowuje w archiwum przez 10 lat
Nazwa dokumentu i opis informacji
 • Protokół powypadkowy
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Statystyczna karta wypadku

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Prace szczególnie niebezpieczne

Adresat, informacji Pracodawca – archiwum i rejestry. Sprawdzane podczas kontroli PIP i PIS
Częstotliwość i termin informowania
Nazwa dokumentu i opis informacji
 • Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych - o ile występują w zakładzie pracy
 • Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby - o ile występują w zakładzie pracy
 • Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej - o ile występują w zakładzie pracy

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Firma BHP-NOS realizuje usługi BHP w dwóch wariantach:

 • jako pojedyńcze usługi BHP w ramach obsługi zlecenia Klienta
 • oraz w ramach stałej współpracy - umowa nadzoru BHP

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami oraz cennikami usług i szkoleń BHP.

Z nami pracujesz bezpiecznie!