Warszawa Pruszków +48 604 84 60 00, Kłodzko +48 602 75 10 02
Zdaj test BHP i wygraj rabat – zobacz wszystkie promocje
Osoba kontaktowa.

Zadzwoń lub napisz i umów się

Warszawa

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Chełmońskiego 8
02-495 Warszawa Ursus
Mapka Więcej

Pruszków

Anna Radzio
Bernard Radzio
+48 604 846 000
+48 22 856 35 88
a.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Obrońców Pokoju 28A
05-800 Pruszków
Mapka Więcej

Kłodzko

Stanisław Radzio
+48 602 751 002
+48 74 647 50 30
s.radzio@bhp-nos.pl

pn.-pt. 9:00-17:00

Władysława Orkana 13
57-300 Kłodzko
Mapka Więcej

Poradnik audyt BHP

Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP w firmie

Każdy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy.

W związku z tym powinien:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP
 • wydawać polecenia usunięcia uchybień w zakresie BHP
 • kontrolować ich wdrożenie i realizację
 • zalecać stosowanie właściwych środków zapobiegawczych

Zgodnie z art. 207 i 236 kodeksu pracy.

Jednym ze skutecznych instrumentów sprostania tym obowiązkom jest audyty BHP - okresowe dokonywanie analiz stanu BHP w zakładzie uwzględniających całokształt zagadnień mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia i archiwizowania dokumentacji BHP w firmie.

W związku z tym powinien:

 • ewidencjonować i analizować przyczyn wypadków przy pracy
 • ewidencjonować zgłoszenia chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
 • ewidencjonować i mieć udokumentowane kontrole i pomiary czynników szkodliwych i niebezpiecznych
 • ewidencjonować i mieć aktualne szkolenia BHP dla wszystkich pracowników w firmie
 • mieć udokumentowaną aktualną ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
 • udostępnić pracownikom na stanowiskach pracy aktualne instrukcje stanowiskowe

Najlepszym sposobem sprostania tym obowiązkom jest okresowe dokonywanie analizy stanu BHP w firmie. Istotne jest aby uwzględnić w prowadzonym audycie całokształt zagadnień mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Okresowa analiza stanu BHP w firmie

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenie okresowej analizy stanu BHP w zakładzie pracy.

Okresowa analiza stanu BHP powinna być przeprowadzana przez pracodawcę co najmniej raz w roku, w celu:

 • przedstawienia propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy
 • zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników

Zgodnie z rozporządzeniem R.M. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.)

Jednym ze skutecznych instrumentów sprostania tym obowiązkom jest audyt BHP - okresowe dokonywanie analiz stanu BHP w zakładzie uwzględniających całokształt zagadnień mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania systematycznych kontroli stanu BHP w zakładzie pracy.

Systematyczne kontrole powinny dotyczyć:

 • organizacji czasu pracy
 • stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych
 • sposobu usuwania nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), które w § 40 ust. 1

Najlepszym sposobem sprostania tym obowiązkom jest okresowe dokonywanie analizy stanu BHP w firmie. Istotne jest aby uwzględnić w prowadzonym audycie całokształt zagadnień mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

WróćPoradnikGłównaCennik usługCennik szkoleńKontakt

Firma BHP-NOS oferuje usługę Audytu BHP - okresowej oceny stanu bezpieczeństwa zakładu pracy w dwóch wariantach:

 • jako jednorazowa usługa wykonywana na zlecenie Klienta
 • oraz w ramach stałej umowy nadzoru BHP

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami oraz cennikami usług i szkoleń BHP.

Z nami pracujesz bezpiecznie!